Hjem

Den kommunale boligveileder har nå blitt samlokalisert med Porsanger Boligstiftelse

Boligveileder har nå kontor i Industribygget, samlokalisert med Porsanger boligstiftelse.

Boligkontoret skal bidra til at personer/familier som er vanskeligstilte på boligmarkedet, blir i stand til å skaffe, eller beholde, egnet bolig. Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd.

Boligveileder tilbyr informasjon, råd og veiledning om kommunale og statlige boligsosiale ordninger og er saksbehandler innenfor boligsosiale virkemidler som startlån, tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning og statlig bostøtte (Husbanken).

 

Web levert av CustomPublish AS