Hjem/Om oss/Ansatte og styre

Ansatte og styremedlemmer for stiftelsen

Ansatte og styre ved stiftelsen

Daglig leder Rudi Larsen

tlf. 95187408

mail: rudi.larsen@porsangerboligstiftelse.no

Arb. oppgaver: Lede stiftelsen, økonomi og personalansvar, prosjektarbeid, rapportere til sittende styre.

 

Sekretær Lill Tove Neteland

tlf. 78460860

mail: lill.tove.neteland@porsangerboligstiftelse.no

Arb. oppgaver: Fakturering, kontoroppgaver, lønn, regnskap, husleiekontrakter

 

Vedlikeholdsleder Henry Olsen

tlf. 78460860

mail: henry.olsen@porsangerboligstiftelse.no

Arb. oppgaver: Inn/ut flytting, følge opp det daglige vedlikeholdet, saker mot husbanken

 

Vedlikeholdsarbeider Jan Steinar Nyby

Arb. oppgaver: Vedlikehold i stiftelsen sine boliger

tlf. 78460860

Boligveileder Kine Helene Føhr

Arb. oppgaver:

Boligveileder har nå kontor i Industribygget, samlokalisert med Porsanger boligstiftelse.

Boligkontoret skal bidra til at personer/familier som er vanskeligstilte på boligmarkedet, blir i stand til å skaffe, eller beholde, egnet bolig. Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd.

Boligveileder tilbyr informasjon, råd og veiledning om kommunale og statlige boligsosiale ordninger og er saksbehandler innenfor boligsosiale virkemidler som startlån, tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning og statlig bostøtte (Husbanken).

 

Lærling Robert Sjøblom

Sittende styre:

Leder Kjetil Hanssen, vara Susanne Sarre

Medlem Karsten Persen, vara Daniel Mathisen

Medlem Bjørg Eva Olsen, vara Grete Utsi

 

Web levert av CustomPublish AS